EDITORIAL

Lisiane Ilha Librelotto, Paulo Cesar Machado Ferroli

Resumo


Editorial

Texto completo:

PDF/A


DOI: https://doi.org/10.29183/2447-3073.MIX2018.v4.n2.1-2

Apontamentos

  • Não há apontamentos.


Direitos autorais 2018 Lisiane Ilha Librelotto, Paulo Cesar Machado Ferroli 

Advanced Sciences

 
www.journal-index.org