Perfil do usuário

Cooley Esterly

Resumo da Biografia

Wprowadzimy publiczne stałe oznaczające stany pojazdu oraz odpowiadające im nazwy stanów (które uczynimy prywatnymi, by ew. zmiany nazw nie wpływały na oprogramowanie wykorzystujące klasę Vehicle).

projektowanie stron warszawa